arrow up

3 redenen om debiteurenbeheer te digitaliseren


 • dot Nieuws
 • date July 18, 2022
 • clock min
 • share Share
Door de Covid-19-crisis zijn de betalingsachterstanden de pan uit gerezen, en de KMO is het zwaarst getroffen. In 2020 noteert de barometer van de betalingsachterstand in Frankrijk een achterstand van 18,6 dagen – tegenover 10,9 in het jaar vóór de crisis. Van de ondervraagde ondernemers is 95% van hen zich ervan bewust dat niet-naleving van betalingstermijnen het bedrijf in gevaar brengt. 

Voor veel bedrijven is het niet op tijd betalen echter niet te wijten aan een gebrek aan liquide middelen, maar aan een beleid dat op behoud van liquide middelen is gericht. Omdat hun activiteit niet door de crisis wordt getroffen, of omdat ze gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, hebben deze bedrijven de capaciteit om te betalen maar weigeren ze dat te doen. Ze geven er de voorkeur aan om reserves op te bouwen. Waarschijnlijk hebben ze dus de middelen om je te betalen, maar je zal hen daartoe moeten aansporen.

In plaats van je toevlucht te nemen tot krediet om je cashflow te financieren, kan je het geld van je debiteur-klanten krijgen door je betalingstermijnen te verkorten. Om dit te doen, moet je jouw inningsprocessen versterken. Deze strategie is goedkoper dan krediet en vereist geen extra personeel. Vertrouw op geautomatiseerde, wendbare, veilige en efficiënte digitale oplossingen. Laten we eens inzoomen op 3 goede redenen om je debiteurenbeheer dit jaar te digitaliseren. 

Anticipeer op het klantenrisico

De crisis heeft de kaarten grotendeels herverdeeld: een klant die ooit solvabel was, kan nu in financiële moeilijkheden verkeren. Het inschatten van het klantenrisico betekent:

 • De mogelijkheid om je aanmaningsscenario’s aan te passen om je kansen te verhogen om op tijd betaald te worden door de meest risicovolle klantenprofielen.

 • De mogelijkheid om te arbitreren over het al dan niet voortzetten van de zakenrelatie. Wanneer de situatie van een klant bijzonder kritiek is, kan je ervoor kiezen om geen zaken meer met ze te doen.

Een krachtige incassosoftware beschikt over de volgende functies om te anticiperen op het klantenrisico:

 1. De tool analyseert het betalingsgedrag van elke klant. Afhankelijk van het aantal en de eventuele herhalingen van laattijdige betalingen, wordt de klant geïdentificeerdaan de hand van een betalersprofiel. Zorg ervoor dat de tool een scoringsfunctie biedt.

 2. Op het dashboard zie je onmiddellijk welke klanten een risico lopen. Zo kan je jouw communicatie aanpassen in het kader van de herinnering. Kies een software dat maatwerk en automatisering van scenario’s biedt, om tijd te besparen bij je incasso – met behoud van goede zakelijke relaties.

 3. Zichtbaarheid in je openstaande vorderingen stelt je in staat om het klantenrisico op een uitgebreide manier te meten. Je kunt anticiperen op incasso’s en wanbetalingen. Ga voor een intuïtieve digitale oplossing met een duidelijk en uitgebreid dashboard.

Digitaliseren voor samenwerking op afstand

Een SaaS-tool is essentieel in het huidige tijdperk van telewerk. Je teams zijn niet langer fysiek op kantoor om er gegevens uit te wisselen. Op afstand worden communicatie en samenwerking complexer.Om verwarring en fouten bij de uitvoering van uw inningsprocessen te vermijden, opteer je best voor een collaboratieve oplossing van het type SaaS. Op deze manier:

 • Kunnen documenten in de cloud worden geraadpleegd vanaf elke locatie en vanaf elk apparaat.

 • Worden gegevens in real time bijgewerkt.

 • Communiceren je medewerkers op een vlotte manier met elkaar.

 • Houd je contact met je medewerkers, om zo de cash cultuur te versterken.

Door de perfecte continuïteit van je debiteurenbeheer te bewaren, zorg je ervoor dat je inningen steeds efficiënt verlopen.

Verhoog de efficiëntie van je team

Een digitaal debiteurenbeheer optimaliseert de organisatie van de taken. Via het dashboard weet elke medewerker precies wat hij of zij elke dag moet doen. De tool houdt voor elke klant de status van de aanmaning bij, waarbij het aan de betrokken medewerker wordt overgelaten om de nodige actie te ondernemen.Dankzij de functies voor scoring, personalisering en automatisering wint je team aan efficiëntie:

 • De aanmaningsscenario’s zijn geautomatiseerd: geen enkele factuur wordt verwaarloosd, je verkort de betalingstermijnen aanzienlijk.

 • Preventie, herinnering en dank: je digitale oplossing integreert alle stappen van een efficiënte inning. Je processen zijn gestructureerd en je merkimago wordt versterkt.

 • De digitale incassotool gaat over meerdere kanalen: per e-mail, per telefoon, per post… de communicatiemiddelen zijn gepersonaliseerd voor elke klant, om de effectiviteit van de incasso te verhogen. 

Meer weten?

Vraag een demonstratie aan van Clearnox

Download de whitepaper ‘Factureren is goed, betaald worden is beter’


prev Previous post

Beheer van klantenrisico’s: 5 kernpunten

Next post next

Fiscaal kantoor Stemafisk kiest voor Clearnox