arrow up

Optimalisering van uw uitstaande vorderingen: een directe impact op uw behoefte aan werkkapitaal


  • dot Nieuws
  • date March 18, 2022
  • clock min
  • share Share

De behoefte aan werkkapitaal (BWK) lijkt op het eerste zicht een vrij abstract begrip. Toch is het eenvoudig te begrijpen: om uw onderneming dagelijks te runnen, heeft u geld nodig. U moet energiekosten betalen, voorraden aankopen, maandelijks lonen uitkeren en aan uw belastingverplichtingen voldoen. En, u voelt het al aankomen: er moet ook geld binnenstromen. Hoe langer het duurt voor uw eigen klanten hun facturen betalen, hoe minder middelen u in huis heeft om uw dagelijkse activiteiten te financieren of extra te investeren in de groei van uw bedrijf.

Waarom is de behoefte aan werkkapitaal (BWK) belangrijk?

De BWK is het bedrag dat uw bedrijf moet financieren om de kosten te betalen in afwachting van de afwikkeling van alle schuldvorderingen van uw klanten:

  • Wanneer u voorraden inkoopt, vragen uw leveranciers om binnen aan bepaalde termijn betaald te worden. In veel gevallen blijkt de betalingstermijn aan leveranciers korter dan de betalingstermijn die u toekent aan uw eigen klanten.
  • Wanneer u zelf factureert, vermeldt uw factuur een betalingstermijn van 7, 30, 60 dagen… In de praktijk blijkt echter, dat één klant op drie de betalingstermijn overschrijft, en één klant op tien zelfs 90 dagen te laat betaalt.

Uw BWK resulteert dus uit het tijdverschil tussen in- en uitgaande betalingen. Heeft u op een bepaald ogenblik te weinig werkkapitaal om lonen, grondstoffen of sociale zekerheid uit te betalen, dan start een vicieuze cirkel waar uw bedrijf maar moeilijk uitgeraakt.

Kent u uw eigen BWK?

De behoefte aan werkkapitaal (BWK) is het geld dat u nodig heeft om uw bedrijf te laten functioneren in afwachting dat uw klanten hun facturen betalen. De formule voor de berekening van de BWK is de volgende:

BWK = voorraden + handelsvorderingen – leverancierschulden

Is uw BWK negatief, dan heeft u uw debiteurenbeheer goed onder controle. De inning van verkoopvacturen gaat vooraf aan de uitbetaling van leveranciers, en uw bedijfsactiviteit is een bron van cash die u kunt beleggen.

Is uw BWK positief? Opletten!

Wanneer uw onderneming leveranciers betaalt op 30 dagen, terwijl klanten betalen op 60 dagen, heeft u een positieve BBK. Uw bedrijf moet het tijdverschil financieren tussen de inningen en de uitbetalingen.  Een positieve BWK betekent dat u uw exploitatiecyclus (tijdelijk) moet financieren. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn indien u zelf voldoende bedrijfskapitaal beschikbaar heeft.

Het verhogen van het bedrijfskapitaal is alvast één manier om de cashflow te verhogen. Daartoe zijn er meerdere pistes:

  • Inzetten van de ingehouden winsten uit het verleden;
  • Kapitaalverhoging;
  • Lening op lange termijn;
  • Verkoop van vaste activa

Het belang van cashflow

Cashflow duidt dus op de eigen middelen die het bedrijf bezit. Deze middelen vormen een kostbaar financieel hulpmiddel. Cashflow biedt immers de mogelijkheid om de kosten te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe projecten met groeipotentieel.

Naast dit erg concrete financiële aspect heeft de cashflow een psychologische impact op de bedrijfsleider – en zijn teams. Een zwakke cashflow zorgt voor stress en onzekerheid

Welke hefbomen zijn er om de behoefte aan werkkapitaal te verminderen?

Het optimaliseren van klantenvorderingen

Kortere betalingstermijnen, voorschotten vragen, systematische aanmaningen bij laattijdige betaling, … Allemaal acties waarmee de BWK met geringe inspanningen kan worden verminderd.

Het onderhandelen van langere betalingstermijnen met leveranciers

Wanneer u facturen van klanten kan innen vooraleer de schulden aan leveranciers moeten worden voldaan, vermindert u de BWK. Ook uw verplichtingen naa de overheid kunt u onder de loep nemen: voor fiscale en sociale schulden kunt u kiezen voor driemaandelijkse betaling in plaats van maandelijkse.

Voorraden afbouwen

Slapende voorraden vergroten de behoefte aan bedrijfskapitaal. Het optimaliseren van voorraadniveau’s heeft een positief effect op uw behoefte aan werkkapitaal.

Optimaliseren van schuldvorderingen: de meest doeltreffende hefboom

Uw debiteurenbeheer onder de loep nemen om klantenvorderingen te optimaliseren, blijft de meest doeltreffende hefboom om uw behoefte aan werkkapitaal te verminderen. Met een krachtige oplossing voor de inning van schuldvorderingen komt u al snel tot een verhoging van uw cash flow met 30%. Scenario’s voor automatische aanmaningen, rekening houdend met het profiel van de klant, maken het mogelijk om op een klantvriendelijke manier te innen zonder extra mensen te moeten inzetten.

Meer weten?

Vraag een demonstratie aan van Clearnox

Download de whitepaper ‘Factureren is goed, betaald worden is beter’


Next post next

Breng financiële intelligentie in uw incassoproces